Partners

 
   
 

 GfK Shopexperience

De GfK Shopexperience methode benchmarkt de prestatie van webshops op objectieve wijze ten opzichte van de
internationale best practices. Daarbij worden 5 processtappen van oriëntatie tot en met fulfilment onderscheiden. Binnen deze 5 processtappen zijn in totaal 29 dimensies benoemd die bepalend zijn voor de kwaliteit van de performance van een online retailer. De kwaliteit van de performance wordt gemeten aan de hand van ruim 380 checkpoints. De methode gaat uit van de shopbeleving van de klant.
Output is een scorelijst op 29 dimensies een score per processtap en een totaal score cijfer.

   

Q&A Research & Consultancy
Q&A is een onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in klantgerelateerd onderzoek voor onder andere retailers met grotere groepen consumenten. Op basis van betrouwbaar onderzoek kan snel inzichtelijk worden gemaakt wat het aankoopgedrag van consumenten is; wat de oorzaak van een bepaald probleem is; hoe consumenten tegen bepaalde onderwerpen aankijken. In het kader van de Nationale Thuiswinkel Awards 2013 is Q&A verantwoordelijk voor het consumentenonderzoek, waarvan de resultaten bepalend zijn voor het toekennen van de awards.

 
 

Mediapartners

 

Emerce

 

 

 

 

 

Hoofdsponsors

Cosponsors

Categoriesponsors

Hoofdsponsors

Cosponsors

Categoriesponsors

Scroll to Top